Onderkoeling en windchill Algehele onderkoeling Onderkoeling is een van de grootste gevaren voor een kajak of kanovaarder. Het kan zich sluipender gewijs aandienen zonder dat men zelf veel in de gaten heeft. Onderkoeling treed op als het lichaam niet genoeg warmte kan produceren om de lichaamstemperatuur te handhaven op de normale waarde. Voor iedereen, maar vooral voor tochtleiders en instructeurs is het van belang onderkoeling of de risico’s van onderkoeling te herkennen in een vroegtijdig stadium, liefst nog voordat onderkoeling echt een probleem wordt. In deze fase kan men nog van alles doen om verdere onderkoeling te voorkomen. Dit artikel gaat puntgewijs de aspecten van onderkoeling benoemen.
Onderkoeling is in 3 fasen onder te verdelen
De fase van opwinding
De fase van versuffing
De fase van verlamming
Inwendige temperatuur daalt tussen 35,5 en 33 graden Opwinding Desorientatie Verhoogd hartritme (het lichaam probeert nu de warmteproductie op te voeren door een grotere stofwisseling. Zo zal de zuurstofopname 4 á 6 x toenemen. Neemt echter de kerntemperatuur af tot 33 graden, dan gaan vitale functies achteruit door de afnemende stofwisseling) Lichaamstemperatuur herstellen door het toepassen van langzame perifeer opwarmtechniek: Warm inpakken m.b.v. een aluminium en gewone deken. Herstellen m.b.v. lichaams- warmte van een collega.
Inwendige temperatuur daalt tot 30 graden Bewegingsarmoede Spierstijfheid Rillen stopt Gedaald bewustzijn Hartritme stoornissen
Inwendige temperatuur daalt lager dan 30 graden Bewusteloosheid Kanmer fibrillatie Schijndood/dood (temperatuur lager dan 25 graden)
Eerste hulp  Eerste hulp Eerste hulp Lichaamstemperatuur herstellen door het toepassen van langzame perifere opwarmtechniek: •	Warm inpakken m.b.v. een aluminium en gewone deken •	Herstellen m.b.v. lichaams-warmte van een collega.  Lichaamstemperatuur herstellen door het toepassen van langzame perifere opwarmtechniek: •	Warm inpakken m.b.v. een aluminium en gewone deken •	Herstellen m.b.v. lichaams-warmte van een collega. •	Zo snel mogelijk deskundige hulp omdat stabilisatie alleen in ziekenhuis mogelijke is •	Ademhaling en circulatie veiligstellen •	Lichaamstemperatuur herstellen door het toepassen van langzame perifeer opwarmtechniek •	Zo snel mogelijk deskundige hulp omdat stabilisatie alleen in ziekenhuis mogelijke is
Windchill
De onderstaande tabel geeft de relatie weer tussen de gemeten temperatuur bij absolute windstilte en oplopende windsnelheden. De rode getallen zijn de referentie, dit zijn de gemeten temperaturen bij absolute windstilte. Nu is de gevoelstemperatuur geen absoluut getal, luchtvochtigheid en huidconditie spelen ook een rol (natte/droge en/of dunne/dikke huid). Voor de berekening van de gevoelstemperatuur bestaan verschillende methoden, waardoor in de media voor dezelfde dagen uiteenlopende getallen opduiken. Het KNMI maakt gebruik van de formule die de Amerikaanse textielfabrikant Robert Steadman heeft ontwikkeld. Zijn berekening is gebaseerd op het evenwicht tussen warmteverlies en warmteproductie van een gezond persoon. Hierbij wordt er van uitgegaan dat de kleding is aangepast aan de weersomstandigheden en dat de persoon in de buitenlucht wandelt met een snelheid van bijna vijf kilometer per uur. Bovendien betrekt Steadman in zijn berekening gegevens van de windsnelheid, luchtvochtigheid en zonnestraling. De afkoelingssnelheid is overigens wel te meten door gebruik te maken van een katathermometer.
Wind- sterkte  Beaufort Wind- sterkte  (m/s) 0 0 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 -22 -24 -26 -28 2 2 7 5 3 1 -1 -3 -5 -7 -9 -11 -13 -15 -17 -19 -21 -23 -25 -27 -30 3 4 3 1 -2 -4 -7 -9 -11 -14 -16 -19 -21 -23 -26 -28 -31 -33 -35 -38 -40 4 6 0 -2 -5 -8 -10 -13 -16 -18 -21 -23 -26 -29 -31 -34 -37 -39 -42 -45 -47 5 8 -2 -5 -7 -10 -13 -16 -19 -21 -24 -27 -30 -33 -35 -38 -41 -44 -47 -49 -52 5 10 -3 -6 -9 -12 -15 -18 -21 -24 -27 -30 -33 -35 -38 -41 -44 -47 -50 -53 -56 6 12 -5 -8 -11 -14 -17 -20 -23 -26 -29 -32 -35 -38 -41 -44 -47 -50 -53 -56 -59 7 14 -5 -9 -12 -15 -18 -21 -24 -27 -30 -33 -36 -39 -42 -45 -48 -52 -55 -58 -61 7 16 -6 -9 -12 -15 -19 -22 -25 -28 -31 -34 -37 -40 -44 -47 -50 -53 -56 -59 -62 8 18 -7 -10 -13 -16 -19 -22 -26 -29 -32 -35 -38 -41 -45 -48 -51 -54 -57 -60 -64 8 20 -7 -10 -13 -16 -20 -23 -26 -29 -32 -36 -39 -42 -45 -48 -52 -55 -58 -61 -64 9 22 -7 -10 -14 -17 -20 -23 -26 -30 -33 -36 -39 -42 -46 -49 -52 -55 -58 -62 -65 9 24 -7 -10 -14 -17 -20 -23 -27 -30 -33 -36 -39 -43 -46 -49 -52 -55 -59 -62 -65 10 26 -7 -10 -14 -17 -20 -23 -27 -30 -33 -36 -39 -43 -46 -49 -52 -55 -59 -62 -65 Gevoelstemperatuur (ºC)